Healing og NLP Terapi - Portalen til ditt indre
                                             


.
Tilbake-
meldinger!
Her skulle det ha ligget en mulighet for hver og en av dere
til å gi tilbakemeldinger på behandlingen 
dere har fått her hos meg, men dette er bare ikke mulig dessverre.
 
Som jeg tidligere har skrevet om her inne så er jeg 
en godkjent registrert healer i Den Norske Healerforbundet.  
Dette innebærer at jeg er forpliktet til å jobbe etter de vedtekter 
som til en hver tid gjelder for Den Norske Healerforbundet.
En av de tingene som står i våre vedtekter er at vi ikke har lov til
å ha en slik side.  
Dette er bestemt fra de øverste Norske myndighetene.
Grunnen til dette er at det ikke skal skapes et falskt bilde for deg.
 
En hver behandling er individuell 
å ingen kan på forhånd love deg helbredelse. 
Det eneste jeg kan råde deg til er å kjenne i deg selv 
om du tror dette kan være lurt å prøve for din egen del.