Healing og NLP Terapi - Portalen til ditt indre
 
 
 
 
 
NLP- Samtaleterapi!
 
"Det er ikke så viktig hvor du starter, - det som er viktig er hvor du har bestemt deg for å ende!
 
 
 
 
 
Kjenner du at livet "butter" i mot og at du er ikke i balanse med deg selv?
Sliter du med smerter i kroppen som ikke har noen natturlig forklaring?
Ønsker du å få frem ditt beste potensial?
Velg selv hvordan du vil ha det.
Du har alle de ressursene du trenger for å skape endringen.
NLP terapi er en effektiv, sterk og positiv behandlingsform som hjelper deg til å hente opp ressursene i deg.
Som NLP terapeut stiller jeg spørsmål og vinkler ting på en annen måte slik at du finner den bakenforliggende årsaken til ditt problem som gir deg nye svar og oppdager mulighetene du har. Bryter ned fastlåste tankemønster og løser opp i det som ligger der og skaper problemer for deg.
Med NLP terapi kan endringen skje raskt og effektivt.
 
 
Områder NLP kan hjelpe deg med:
 
Bli  kvitt negative følelser - mangel på energi - sjalusi - angst - sinne - tristhet - skam -skyldfølelse - usikkerhet - fobier - allergier - frigjøring fra avhengighet - depresjon - uønskede atferdsmønstre - .
 
Har du ting du sliter med eller ønsker forandring på
som du ikke finner på listen? Ring meg så vi kan ta en prat sammen om veien videre for det er godt mulig jeg kan hjelpe deg selv om du ikke finner ditt spesifikke problemområde på denne listen. 
 
 
NLP terapi kan gi deg:
 
Livsglede - bedre selvbilde - ro - mer energi-
større klarhet - indre styrke - innsikt - selvrespekt.
FRIHET!
 
I NLP er ingenting merkverdig.
-"Så enkelt"...  sier de som opplever det.
-"Så effektivt"... sier alle som har fått en bedre helse, som har funnet ressursene sine og fått et mer meningsfylt liv.
 
 
 Husk at ved å gi slipp på det gamle tillater du noe nytt å komme inn i livet ditt!