Healing og NLP Terapi - Portalen til ditt indre
 
 
 
 
Noe er synlig for det blotte øyet, men det er aldri godt å si hvor mye av hele bilde du ser.
                                                       
 
 
 
 
 
         
 Healing i bergkrystallseng!
 
                     Jeg er sannsynligvis alene om å kunne tilby deg denne behandlingsformen. Her ligger du midt i et stort felt med krystallenergi og denne energien jobber gjennom hele kroppen din samtidig som jeg overfører healingenergi til deg. Krystallenergien vil bla. løse opp gammelt slagg samt øke motstandskraften i kroppen din. Healingenergien går da raskere inn i kroppen og jobber med det som behøves.
Se også under krystallys - behandling fliken på siden her for å se hvilke andre gevinster du kan ha på denne behandlingen.
 
 
 
Med min bakgrunn som Spirituell healer, Reiki healer og Reconnective  
     healer kombineres teknikkene under en behandling. Jeg jobber intuitivt
     og lar universet guide meg. Det vil si at jeg kan motta informasjon i form av bilder og det som kommer blir formidlet til deg om du selv ønsker det. Jeg kan for eksempel kjenne ditt problemområde eller det kan komme som ord/setninger eller kanskje følelser som du trenger å bli gjort oppmerksom på. Jeg vet aldri hva som skjer under en healingtime så her gjelder det å stille med åpent sinn så får vi se hva som kommer.
 
Det er bare å ta kontakt så gjør vi en avtale.
 
                                                       Tlf.  91 58 94 91
 
Ubenyttede timer som ikke er blitt avbestilt innen dagen før avtalen
eller at du ikke møter opp til avtalt time vil bli fakturert deg
i sin helhet.
 
Jeg er godkjent registrert healer i Det norske healerforbundet.